Ziek- en herstelmelding medewerker

UNETO-VNI Verzekeringen is vanaf 1 januari 2019 uw aanspreekpunt voor uw verzuimverzekering. De communicatie loopt niet meer via MN/ MN Verzekeringen online. Dit heeft gevolgen voor de wijze waarop u uw ziek- en herstelmeldingen doorgeeft.

Arbocontract bij Richting B.V.? De ziekmelding wordt automatisch doorgegeven aan Richting B.V.en Zilveren Kruis.       

>> Vul het formulier in

 

Heeft u een contract bij een andere arbodienst? De melding gaat dan alleen naar Zilveren Kruis. U moet zelf de ziek- of herstelmelding doorgeven aan uw arbodienstverlener!

 

>> Vul het formulier in

 


Lees hieronder meer over de wijzingen per 1-1-2018

Zilveren Kruis/ Drechtsteden Zekerheid neemt lopende schadeclaims over van MN.

 

Factuur

Uw polis wordt niet meer geadministreerd door MN. U krijgt in de 1e week van januari de factuur van Drechtsteden Zekerheid. Deze factuur heeft betrekking op de eerste premieperiode van het jaar 2018. Let op dat u de premie overmaakt naar het bankrekeningnummer van Drechtsteden Zekerheid. Het bankrekeningnummer staat vermeldt op de factuur.

 

Drechtsteden Zekerheid factureert op basis van een voorschot. Dit wijkt af van de wijze hoe MN factureerde. Dit betekent dat op basis van de verzamelloonstaat van het voorgaande jaar (2017) een voorlopige loonsom wordt bepaald voor het komende jaar (2018). De voorlopige loonsom wijzigt gedurende het jaar niet.

 

Medewerkers die gedurende het jaar bij u dienst komen, zijn automatisch meeverzekerd op de polis. Voor deze medewerkers hoeft u geen indienstmeldingen door te geven. Ook voor medewerkers die gedurende het jaar uitdienst treden, hoeft u geen melding te doen.

 

U betaalt hierdoor periodiek een vast bedrag aan premie. Aan het einde van het jaar vindt er een na-verrekening plaats op basis van uw verzamelloonstaat. Hierdoor kan het zijn dat u premie moet bijbetalen of dat u premie terugkrijgt.

 

Premie incasso

Betaalt u de premie met maandelijkse incasso? Dan heeft u in het verleden hiertoe een machtiging verstrekt aan MN. Met het beëindigen van de administratie door MN is de machtiging ook beëindigd.

 

Wanneer u de premie vanaf 1 januari 2018 ook via automatische incasso wilt blijven betalen, vragen wij u het machtigingsformulier in te vullen die u heeft ontvangen bij uw polis. Retourneer dit vóór 1 maart 2018 of per e-mail (acceptatie.uvv@drzh.nl) of per post naar Acceptatie UNETO-VNI Verzekeringen, Postbus 1001, 3350 CA Papendrecht.

 

Betaalt u de premie momenteel per automatische incasso en u retourneert geen machtiging? Dan wordt de polis automatisch op kwartaalbasis verlengd. Tot die tijd ontvangt u een factuur op maandbasis. U zult deze factuur zelf maandelijks moeten overmaken naar het bankrekeningnummer van Drechtsteden Zekerheid.

 

Polisblad

Per 1 januari 2018 ontvangt u een nieuwe polis van Zilveren Kruis. Dit polisblad ziet er anders uit als dat u gewend bent. De dekking en de hoogte van de premie blijven ongewijzigd, tenzij eerder anders aan u is gecommuniceerd.

 

Lopende schadeclaims

Zilveren Kruis/Drechtsteden Zekerheid neemt u lopende schadeclaim over van MN. Dit betekent dat UNETO-VNI Verzekeringen vanaf 1 januari 2018 uw aanspreekpunt is.

 

Privacy

Drechtsteden Zekerheid is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Bij het aangaan van de verzekering of financiële dienst hebben wij uw gegevens nodig. Denkt u hierbij aan uw bedrijfsnaam, naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer. Wilt u meer weten wat er wordt verwerkt, kijkt u dan op www.drechtstedenzekerheid.nl/privacy-statement.

Zoeken

Dienstenwijzers

In onze dienstenwijzers vindt u informatie over wie wij zijn, de diensten die wij verlenen en wat u van ons kunt verwachten.

Contact

Meer informatie of een verzekering afsluiten?

T 079 325 07 17
E verzekeringen@uneto-vni.nl