Informatiedocumenten

Op 01-10-2018 is de Europese Insurance Distribution Directive (IDD) van kracht geworden. Dit is Europese wetgeving die gaat over de wijze waarop verzekeringen worden verkocht. Onderdeel daarvan is dat adviseurs, bemiddelaars (zoals Techniek Nederland Verzekeringen) en directe aanbieders een informatiedocument moeten verstrekken aan de klant, voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst.

Zo’n informatiedocument heet een Insurance Product Information Document (IPID). De wetgeving spreekt van een 'gestandaardiseerd informatiedocument over verzekeringsproducten'. Het vervangt de huidige verzekeringskaart.

Zoeken

Contact

Meer informatie of een verzekering afsluiten?