Dienstenwijzers

De bedrijfstak verzekeringen hecht grote waarde aan goede voorlichting. In de Wet op het financieel toezicht (Wft) zijn gedragsregels vastgelegd die een intermediair in zijn omgang met de klant in acht moet nemen. Deze wet verlangt ook dat de consument, voorafgaand aan het totstandkomen van een overeenkomst, inzicht krijgt in de aard van de dienstverlening die wij u bieden.

Daarom hebben wij dienstenwijzers opgesteld. Hierin geeft Techniek Nederland Verzekeringen een toelichting op de dienstverlening, die voldoet aan de regels zoals vastgelegd in de Wft. U vindt informatie over wie wij zijn, de diensten die wij u (kunnen) verlenen en wat u van ons kunt verwachten.
 

Zoeken

Contact

Meer informatie of een verzekering afsluiten?